kurs pierwszej pomocy

Pierwsza pomoc

pierwsza pomoc

Kursy pierwszej pomocy w zakładach pracy

Przeprowadzamy kursy pierwszej pomocy dla firm. Kursy przeprowadzane są przed doświadczonych ratowników, wg najnowszych standardów.

Długość i zakres kursu zależą od wymagań zakładu pracy, przepisów BHP oraz wymaganego zakresu obowiązków osób szkolonych.

Największą popularnością cieszą się kursy teoretyczno – praktyczne, podczas których uczestnicy z jednej strony mogą poznać więcej szczegółów teoretycznych odnośnie opatrywania ran, pierwszej pomocy w zależności od zaistniałego urazu/okoliczności. Z drugiej strony nabywają umiejętności praktycznych, aby szybko i sprawnie udzielić pomocy osobie poszkodowanej, a także przeprowadzić proces efektywnej resuscytacji.

Informacji w sprawie kursów i szkoleń udzielamy pod numerem tel. 506 159 880.