zabezpieczanie imprez

Impreza masowa wymogi

Posted on
zabezpieczanie imprez, imprezy masowe

W 2018 roku odbyły się w Polsce 7 822  imprezy masowe, z czego 210 zostało zakwalifikowanych jako imprezy o podwyższonym ryzyku (raport Komendy Głównej Policji). Aż 53% stanowiły wydarzenia rozrywkowe i artystyczne, a 34% to wydarzenia sportowe. Liczba osób, które odniosły obrażenia podczas w/w imprez spadła w porównaniu z 2017 rokiem (16 osób w 2018 r., […]