kurs pierwszej pomocy

Pierwsza pomoc

Posted on
pierwsza pomoc

Kursy pierwszej pomocy w zakładach pracy Przeprowadzamy kursy pierwszej pomocy dla firm. Kursy przeprowadzane są przed doświadczonych ratowników, wg najnowszych standardów. Długość i zakres kursu zależą od wymagań zakładu pracy, przepisów BHP oraz wymaganego zakresu obowiązków osób szkolonych. Największą popularnością cieszą się kursy teoretyczno – praktyczne, podczas których uczestnicy z jednej strony mogą poznać więcej […]

zabezpieczanie imprez

Impreza masowa wymogi

Posted on
zabezpieczanie imprez, imprezy masowe

W 2018 roku odbyły się w Polsce 7 822  imprezy masowe, z czego 210 zostało zakwalifikowanych jako imprezy o podwyższonym ryzyku (raport Komendy Głównej Policji). Aż 53% stanowiły wydarzenia rozrywkowe i artystyczne, a 34% to wydarzenia sportowe. Liczba osób, które odniosły obrażenia podczas w/w imprez spadła w porównaniu z 2017 rokiem (16 osób w 2018 r., […]